Meeden, 3 september 2014,

 

Betreft: gemeentelijke herindeling

 

 

In afschrift aan: Provinciale Staten en Burgemeester, Wethouders en Raad van de gemeente Menterwolde

 

Geacht college,

 

De Dorpsraadco÷peratie Meeden U.A., kortweg Dorpsraad Meeden, vraagt uw aandacht voor het volgende.

 

De gemeente Menterwolde heeft eind 2013 een ronde door de dorpen gehouden om de gevoelens te peilen van de bevolking inzake de voorgenomen gemeentelijke herindeling.

Duidelijk was dat de bewoners van het dorp Meeden voor herindeling zijn, gelet op de ervaringen met de gemeente Menterwolde, waarbij de gesloten bestuurscultuur en het ontbreken van bestuurlijke daadkracht als belangrijkste argumenten werden gebruikt. Nadrukkelijk werd door de aanwezigen uitgesproken dat een variant met de huidige gemeente Veendam de voorkeur heeft bij de voorgenomen gemeentelijke opschaling in de provincie Groningen

Steeds vaker ontvangen wij signalen, dat de gemeente Menterwolde opteert voor een variant met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer en dus zonder de gemeente Veendam.

De Dorpsraad Meeden wil graag onder uw aandacht brengen dat deze variant voor het dorp Meeden onbespreekbaar is. Het zal u bekend zijn dat het dorp Meeden op o.a. sociaal, economisch, cultureel en onderwijskundig gebied is aangewezen op de gemeente Veendam. Historisch en geografisch sluiten de gebieden op elkaar aan.

Kortom, wij zijn voorstander van een herindeling waarbij de gemeente Veendam betrokken is. Mocht men toch uitsluitend kiezen voor een variant met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer dan stellen wij voor het dorp Meeden hiervan los te koppelen en in te delen bij een variant met de gemeente Veendam. Wij kunnen ons voorstellen dat een dorp als Muntendam eveneens opteert voor een dergelijke optie. Wij hebben hierover overigens geen navraag gedaan bij onze collega's van de Dorpsraad Muntendam.

 Uiteraard zijn wij bereid dit verzoek nader (mondeling) toe te lichten.

2014 Dorpsco÷peratie Meeden